مکر و عقل

 

خــِـــــــرَد 

تا به زنـــــان میرسد

نامش میشود مـــَــــــکـــر 

و مــَــکر ، تا به مـــــــردان میرسد

نامش میشود

عـــَـقــــــــل

/ 0 نظر / 15 بازدید