ذوق عاشقانه های تو

عاشقانه هایت را که برایم میفرستی

 

      ابتـــــــــدا ذوق مــی کـــــــــــــــنم !

 

                ســــــــــپس دلـــــ♥ــــم میگیرد که

 

                          چه کسـی آنها را برایت فرستاده . . .

/ 0 نظر / 54 بازدید